Fakturatik > Nápověda > Instalace

Instalace

Systémové požadavky


Program Fakturatik je navržen pro práci v operačním systému Windows XP, Vista, 7, 8 a 10. Na jeho provoz úplně postačuje běžná konfigurace dnešních počítačů, která v značné míře závisí právě na použité verzi operačního systému Windows.

Instalace


Program nainstalujte spuštěním instalačního souboru fakturatik_setup.exe. Po výběru jazyka a kliknutí na tlačítko „Dále“ se zobrazí Licenční smlouva. Přečtěte si ji, prosím, a pokud s ní souhlasíte, potvrďte volbu „Souhlasím s podmínkami Licenční smlouvy“ a klikněte na tlačítko „Dále“. V případě potřeby potřeby můžete změnit instalační složku (program se standardně instaluje do C:/RK Software/Fakturatik) a instalaci spustíte kliknutím na tlačítko „Dále“. Po zkopírovaní nutných souborů do instalační složky dokončíte proces instalace kliknutím na tlačítko „Dokončit“.

Síťová instalace


 1. Instalace programu FAKTURATIK
  Nainstalujte FAKTURATIK na server i na všechny klientské počítače, které budete pro práci s programem využívat.

 2. Instalace Firebird SQL Serveru
  Instalaci Firebird SQL Serveru udělejte, pokud potřebujete, aby k Vaší databázi mohlo prostřednictvím sítě současně přistupovat vícero uživatelů. V takovém případě vyberte počítač v síti, který bude sloužit jako databázový server a nainstalujte do něj kromě programu FAKTURATIK i verzi Firebird SQL Serveru, kterou získáte na stránce Ke stažení. Po instalaci se bude Firebird SQL Server spouštět při startu Windows automaticky jako služba. Pokud je na počítačí nainstalovaný (aktivovaný) firewall, je nutné „otevřít“ port 3050. Například pro firewall Windows XP je nutné kliknou na Start – Ovládací panely – Brána firewall systému Windows a v záložce „Výjimky“ přidat port (jméno: Firebird SQL Server, číslo portu: 3050).

 3. Vytvoření databáze
  Spusťte FAKTURATIK na serveru a vytvořte tam lokální databázi (např. s názvem MojeDB ve složce ).C:/Data

 4. Spuštění FAKTURATIKu na klientském počítači
  Nejdříve se ujistěte, že klientský počítač má přístup k serveru a ve firewallu je povolena komunikace přes port 3050 (viz. bod 2). Spusťte FAKTURATIK na klientském počítači a otevřete databázi na serveru. Použijte následující přihlašovací údaje:

  • Server
   Jméno serveru (počítače, na kterém je nainstalovaný a spuštěný Firebird) nebo jeho IP adresu

  • Název databáze (alias)
   Sem zadejte úplný název a cestu k databázi (z pohledu serveru) – např. „C:/Data/MojeDB.fdb. Pokud je to potřeba, můžete použít pro databázi i alias (přezdívku), kterou je možné nadefinovat na serveru (bližší informace jsou uvedeny v Uživatelské příručce v kapitole „Databázový systém Firebird“)

  • Heslo
   přístupové heslo k databázi (standardně „masterkey“). Při zadávání hesla je nutné rozlišovat velká a malá písmena.

Přenosná (portable) instalace


Pokud chcete mít program umístěný na přenosném médiu (např. externí harddisk, USB klíč apod.), můžete si vytvořit tzv. portable verzi programu. Postup je jednoduchý:

 1. Kopie konfiguračního souboru
  Nejdříve si do instalační složky programu (standardně je to C:/RK Software/Fakturatik) zkopírujte konfigurační soubor „setup.ini“, který se nachází ve složce Moje dokumenty/Fakturatik

 2. Kopie databází
  Pak si do podsložky Portable zkopírujte všechny Vaše databáze (soubory *.FAKT)

 3. Hotovo :-)
  Celou tuto složku s konfiguračním souborem i databázemi si pak už jenom zkopírujte na přenosné médium a můžete program používat i na jiném počítači bez nutnosti instalace.

 4. Databáze a jejich zálohování v přenosné verzi
  Pokud používáte přenosnou verzi (čili konfigurační soubor je ve stejné složce jako samotný program), při výběru databází je automaticky předvolena jenom podsložka „Portable“ (bez ohledu na to, jaké písmeno přiřadí systém přenosnému disku po jeho připojení).
  Podobně je to i se zálohováním – pokud máte aktivováno automatické zálohování, program bude v tomto režimu databáze zálohovat do podsložky „Backup“.