Fakturatik > Nápověda > Spuštění programu

Spuštění programu

Program spustíte dvouklikem na ikonku „Fakturatik“ umístěnou na pracovní ploše. Jako první se zobrazí úvodní okno s přihlašovacími údaji k databázi (jeho zobrazování je možné v programu zakázat a k databázi se připojovat automaticky):

Otevření databáze

Lokální databáze


Pro připojení k lokální databázi je nutné vybrat složku, ve které se daná databáze (soubor*.fakt) nachází, a její název. V případě lokální databáze se heslo nezadává.

Databáze na serveru


Pro připojení k databáze na serveru je nutné zadat:

Databáze


Vytvoření nové databáze

Tato funkce vytvoří novou prázdnou databázi, která bude obsahovat jenom několik předdefinovaných (povinných) údajů – např. základní typy dokladů, výchozí měnu (získanou z národního nastavení systému), standardní tiskové sestavy apod. Tyto údaje budou vytvořeny v jazyce, který máte právě zvolený (v případě nutnosti jej můžete ještě před vytvořením databáze změnit kliknutím do Menu-Jazyk...

Obnova údajů ze zálohy

Pomocí této funkce můžete aktuální databázi obnovit (přepsat) údaji z vybraného záložního souboru. Uvedená funkce nenávratně přepíše aktuální údaje, proto si je nezapomeňte nejdřív spolehlivě zazálohovat!

Upozornění:
Z bezpečnostních důvodů není možné databázi vytvářet ani obnovovat v klientských instalacích programu (jenom ve Fakturatiku nainstalovaném na serveru nebo používajícím lokální databázi).
Databázi není možné přímo z programu ani vymazat. V případě potřeby tak můžete učinit jedině fyzickým vymazáním databázového souboru.


Otevření databáze


Po kliknutí na tlačítko „Otevři“ se databáze otevře a zobrazí se hlavní okno programu. V případě, že je v programu evidovánoh více uživatelů nebo „administrátor“ má zadáno přístupové heslo, zobrazí se ještě předtím okno s požadavkem na výběr uživatele a přístupového hesla. Program bude spuštěn jenom po zadání správného hesla. Přístupová hesla jsou uložena v zašifrovaném tvaru v databázi, představují však pouze zabezpečení přístupu do programu. Bližší informace o databázích a jejich zabezpečení najdete na stránce Databázový systém Firebird.

Poznámka:
Některé parametry nemohou být uloženy přímo v databázi z důvodu, že je program musí znát ještě před jejím otevřením. Jedná se o:
  • přihlašovací údaje k databázi
  • jazykové rozhraní programu
  • vzhled (skin) úvodního okna
  • volba zobrazování úvodního okna s výběrem databází

Tyto parametry se proto ukládají v samostatném konfiguračním souboru setup.ini, který se nachází ve složce Moje Dokumenty/Fakturatik. V případě nutnosti můžete tento soubor zkopírovat do instalační složky programu (např. pokud chcete mít na jednom počítači program nainstalovaný vícekrát a každý z nich chcete spouštět s odlišnou konfigurací).

Vzhled (skin) programu můžete změnit kliknutím na ikonku v levém horním rohu hlavního nebo úvodního okna a výběrem požadovaného skinu z Menu-Skins. Každý skin je uložen v samostatném souboru ve složce Skins, která se nachází v instalační složce programu.