Fakturatik > Otázky > Proč se nezobrazují zkratky IČO a DIČ?

Proč se nezobrazují zkratky IČO a DIČ?

Protože označení identifikačních čísel je v každém státě jiné, tyto údaje se nenastavují globálně, ale pro každý stát zvlášť. Klikněte tedy do „Menu-Ostatní evidence-Státy a obce“ a nastavte příslušné údaje pro vybraný stát (viz. příklad na obrázku).

Identifikační daňové zkratky