Fakturatik > Otázky > Jak přenést Fakturatik a údaje do nového počítače?

Jak přenést Fakturatik a údaje do nového počítače?

  1. V původním počítači zálohujte aktuálně spuštěnou databázi přes Menu-Servis-Zálohování databáze. Získáte tak záložní soubor s příponou *.fabck. Pokud máte v programu vícero databází, zálohujte každou zvlášť! Tyto záložní soubory si pak zkopírujte do nového počítače.

  2. Stáhněte si nejnovější verzi programu Fakturatik a nainstalujte ji do nového počítače. Po instalaci program zaregistrujte pomocí Vašeho licenčního souboru.

  3. V novém počítači spusťte program, v úvodním okně klikněte do Menu-Databáze-Nová a vytvořte novou databázi s požadovaným názvem. Následně ji označte a klikněte do Menu-Databáze-Obnovit ze zálohy. Vyberte požadovaný záložní soubor, ze kterého budou do nové databáze načteny údaje. Pokud máte vícero záložních souborů, proveďte tento krok pro každý z nich.

Poznámka:
Pokud původní počítač nesloužil jako server a k databázím tedy nepřistupoval žádný jiný uživatel, můžete využít i jednodušší způsob – zkopírovat do nového počítače samostatné databáze (soubory *.fakt). V každém případě doporučujeme před jakoukoliv manipulací provést nejdříve zálohování údajů.